قرار بود الان کجا باشم ؟
مگه قرار نبود سر قولم باشم ؟ قرار نبود میترا شاد و سرزنده زرد قناری پوش باشم ؟ هوم ؟ تولد پارسالمو یادته ؟ قول دادم بیشتر تو دسر درست کردن غرق بشم و با آهنگای اسپانیایی بیشتر خو بگیرم ولی چرا همه اینا داره با فعل "بود" بیان میشه ؟
من حتی میخواستم تنهایی مامان بابا رو پر کنم میخواستم خوشحالتر  وخندون ترشون کنم ، مگه نه ؟ مگه قرار نبود من پر کنم جای خالی خواهرا و برادرمو که نیستن خیلی ولی حالا چی ؟ من هیچ جای دنیا ندیدم که بی میلی و چشمای قرمز یه بچه مادر پدری رو از تنهایی در بیاره یا حتی خوشحالشون کنه . من میخواستم به همه ثابت کنم زندگی با خنده معنا داره . این بود اون ثابت کردن ؟ که یه هفته بکشم کنار خودمو و در جواب همشون بگم من فقط یکم وقت میخوام ؟ بگم حالم خوب نیست ؟ دروغ ؟ من فقط حالم خوب نبود و به یه ذره وقت احتیاج داشتم ؟ قرار بود وقتی باهاشون خندیدم تو این چند روز حالم از خودم نبودن بهم بخوره ؟ گیجم پسرم . گیجترینم
میدونم هیچ پدر و مادری نیست که حال بچشو نفهمه ولی خوشحالم که مادر و پدری دارم که بهانه های الکیم قبول میکنن و به روم نمیارن .
اینا رو میگم که بگم مامانت چقدر ضعیفه ، نه اینکه بخوام ناامیدت کنم از خودم ها ، نه برعکس میخوام امیدوارترت کنم این به زبون آوردن بقول سانی حتی یه نقطه قوت میتونه باشه .
همیشه آدما خوشبختترین نیستن یه موقعهاییم عمر اون "ترین"تموم میشه .

شاید یک چیز هایی مثل غم باد

سلام به هیجده سالگی مثلاً

تجربه کردن خیلی چیز های به ظاهر آسان!

؟ ,کنم ,یه ,نبود ,میخواستم ,رو ,قرار نبود ,؟ من ,باشم ؟ ,از خودم ,من فقط

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

آژانس آرمين تراول رباط کريم - معتبر ترين آژانس رباط کريم خبرگزاری ورزشی استقلال نیوز عمومی آشپزخونه هتل هاي تهران معرفی دارو ها روداب نیوز پروانه ی سوخته irmmd